Vaalimökiltä muistiin

Tässä aiheita vaalimökin keskusteluista, lähinnä muistiin itselle.  Paneudun mm. näihin lisää. Yritystuet ja niiden myöntämisen perusteet, kuinka parantaa. Eläkeläisköyhyys. Lapsiperheköyhyys. Keliaakikoiden gluteenittomuus avustus. Sairaanhoito-/lääkemaksukatot. Koulutuksen ja erityisesti toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja opiskelijoiden samanarvoisuus. Poliittisen uskottavuuden pitäminen ja uskon palauttaminen äänestäjille. Hoivapalveluiden maksut ja taso. Päihdehuollon tila ja avunsaanti.

Tunteja on keskusteltu ja myös hieman väitelty. Pääasiassa hyvässä, rakentavassa hengessä, mutta myös muutamia kertoja hieman liian lähietäisyydeltä neuvottu.

Toivon äänestysprosentin nousevan korkeaksi.

Hyviä numeroita ihmiset!

 

Inhimillisyyttä kiitos.

Miksi vain veronmaksajana ihminen on jotenkin tarpeeksi hyvä ja kelvollinen? Usein on tullut vastaan käsite, että maahanmuuttaja on kelvollinen kunhan työskentelee ja maksaa veroja. Mielestäni meistä jokainen, olit sitten tausta mikä tahansa, on sopiva juuri sellaisena kuin on. Uskon ihmisen pyrkimykseen olla hyödyllinen ja tarpeellinen niin inhimillisessä, yksilöllisessä kuin yhteisöllisessäkin mielessä. Meistä jokainen on mahdollisesti tulevaisuudessa työtön tai sairas tai ainakin vanha. Tässä yhteiskunnassa on mahdollisuus pitää huolta kaikista, jokaikisestä. Itsekkyyden ja välinpitämättömyyden kasvu aiheuttaa suurimmat kriisit ja uhat yhteiskunnalle. Mielestäni on aika tehdä ihmistä arvostavaa politiikkaa ja seurata päätösten vaikutuksia. Arvovalinnoista on kyse. Tasataan tuloeroja ja pidetään huolta kaikista, ei harvoista.

Näihin ajatuksiin kirvoitti hetki sitten käyty vaalipaneeli Pirkkalassa.

Kiitos kun sain osallistua!

 

Mistä rahat?

Usein meiltä kysytään mistä rahat aikomiimme muutoksiin.

Tärkeimpänä itse pidän harmaantalouden kuriin saamista, progressiivisempaa palkkatulo- ja pääomatuloveroasteikkoa ja myös varallisuusveroa (Esimerkiksi SAK on laskenut, että 0,1 prosentin varallisuusvero 100 000 euroa ylittävästä rahoitusvarallisuudesta, yritysvarallisuudesta, metsistä ja pelloista tuottaisi noin 100 miljoonaa euroa vuodessa)

Lisäksi  vakuutuskuoret verolle tai vaihtoehtoisesti Ruotsin mallin mukainen verotus sijoituksista. Mallissa peritään vuosikohtaista kiinteää ja sijoitusten arvoon perustuvaa 0,45 prosentin veroa.

Lue lisää:

https://vasemmisto.fi/mista-rahat/?fbclid=IwAR1vVCv5ryL28HqYLZhNSAGtpbuDtvtW-__QcgO9nE_xFP5S4GgeOCrYpfU

HOIVA2019

#Hoiva2019 – Kansalaisaloite voittojen tavoittelun kieltämiseksi hoivapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Hoiva 2019 lähti liikkeelle syvästä huolesta, joka suomalaisissa on herännyt hoivapalveluyritysten väärinkäytösten takia. Avun tarpeessa olevien ihmisten elämänlaadun heikentäminen pörssiyhtiöiden voitonjaon kasvattamiseksi vaatii mielestämme nopeita toimia. Totesimme, että on voitava tehdä muutakin kuin kauhistella.
Siksi esitämme kansalaisaloitteella lainvalmisteluun ryhtymistä voiton tavoittelun kieltämiseksi hoiva-, hoito- ja asumispalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa.

Kansalaisaloite on nyt tarkastettu ja hyväksytty oikeusministeriössä, nimien keruu alkaa 15.2.
Tuu mukaan! Allekirjoita aloite, jaa linkkiä, kutsu ihmisiä mukaan.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3877

Hoiva 2019